изберете дата
изберете дата
Данни за периода 29.01.2024 / 04.02.2024
Дата Температура на въздуха [ºС]
Средноденонощна стойност
Температура на въздуха [ºС]
Максимална средночасова стойност
Температура на въздуха [ºС]
Минимална средночасова стойност
Слънчева радиация [w/m2]
Средноденонощна стойност
Атмосферно налягане [mbar]
Средноденонощна стойност
Относителна влажност [%]
Средноденонощна стойност
Валежи [мм]
Средноденонощна стойност
Скорост на вятъра [m/s]
Средноденонощна стойност
04.02.2024 9.14 13.74 6.25 58.54 1008.81 64.65 0 1.4
03.02.2024 6.54 11.15 2.4 88.55 1012.68 62.09 0 1.22
02.02.2024 4.15 6.14 2.57 19.15 1015.69 67.17 0 0.2
01.02.2024 4.18 9.21 0 94.45 974.48 56.76 0 0.27
31.01.2024 2.41 6.6 0.24 92.39 1026.18 59.63 0 0.3
30.01.2024 2.33 5.14 0.34 68.29 1032.06 61.52 0 0.29
29.01.2024 1.87 4.25 0.2 52.55 1030.78 69.54 0 0.35